Vývoj a výroba nástrojů


Na základě požadavků zákazníka - projektu se vývoj ve firmě zabývá:

 • Návrhem výrobků, posouzením jeho vyrobitelnosti

 • Analýzou technických, právních/legislativních požadavků, bezpečnostních a ekologických předpisů ovlivňujících výrobek, tzn. Speciálních charakteristik výrobku

 • Návrhem a vývojem silikonových směsí pro plnění jak kvalitativních, tak technologických požadavků na výrobek – spolupracujeme s předními dodavateli základních surovin v oblasti silikonu.

 • Analýzou technologických vlivů na výrobek – volba koncepce formy - návrh dělících rovin, násobnost dutin, rozměry formy, vstřikovací systém a plnění formy (v kooperaci), cenových nákladů a časových plánů, odformování dílů...

Provádíme konstrukci nástrojů:

 • forem pro lisování jak klasickým způsobem, tak vstřikolisovou technologií a to z materiálů HTV i LSR. 

 • vytlačovacích šablon pro extruzi -matric

 • nabalovacích a tvarovacích trnů pro výrobu silikontextilních hadic

 • výrobních přípravků pro speciální výrobu dělení, lepení a dokončování výrobků

Pro technickou přípravu výroby využíváme:

CAD systémy SolidWorks a DraftSight:
 • 3D vstupní data: stp, igs, x_t

 • 2D vstupní data: dwg, dxf, pdf, obrazové formáty (jpg, tif...)

     

Metodiky vývojových praktik definovaných normou ISO/IATF:
 • APQP - metodiku plánování projektu

 • PPAP - metodiku schvalování výrobků

 • DoE - metodiku vývoje a plánování experimentu.

 

Výrobu nástrojů zabezpečujeme:

 • Zabezpečujeme částečně sami, výroba matric a jednoduchých přípravků

 • Kooperačně u námi vybraných dodavatelů – nástrojáren. Zde dáváme přednost dlouhodobé spolupráci a vzájemnému technickému porozumění a technologických možností dodavatelů, které podrobujeme pečlivému výběru.

 • Jsme garanty vývoje, výroby a odladění nástroje pro požadovanou výrobu.

 • Spolupracujeme jak s firmami v blízkém okolí, tak s předními specialisti v oboru výroby speciálních nástrojů pro sériové výroby v Evropě.